Ustroj


Društvo Crvenog križa
Brodsko-posavske županije


Skupština

Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije zajednica je 2 gradska društva Crvenog križa s područja županije, te Skupštinu čine volonteri izabrani iz redova skupština gradskih društava Crvenog križa Slavonski Brod i Nova Gradiška. Skupština DCKBPŽ broji 13 članova. Na isti način biraju se predstavnici u tijela Hrvatskog Crvenog križa.


Predsjednik

Njegova je funkcija počasna, a obavlja se na volonterskoj osnovi. Predsjednik društva je ujedno predsjednik Skupštine i Odbora društva.

Predsjednik: Mato Modrić


Odbor društva

Odbor društva je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije između sjednica Skupštine, a koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.

Članovi - 5 članova: Zdenka Meter, Jadranka Junačko i Neno Kladarić, (Slavonski Brod) , Mato Modrić i Zrinka Ferenčina (Nova Gradiška).


Nadzorni Odbor

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Članovi: Milan Šulter Dominik Topalović i Ivica Marjanović


Ravnatelj

Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije je poslovodni organ koji obnaša funkciju volonterski, a imenuje ga Odbor društva. Ravnatelj provodi odluke tijela društva i rukovodi radom istog.

Ravnateljica: Mirjana Matanović

Skip to content