O nama


Društvo Crvenog križa
Brodsko-posavske županije


Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije prema pravnom ustroju je udruga koja svoj rad temelji na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/2010), Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014, 70/2017) i Statutu Društva Crvenog križa županije koji je donijela Skupština Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije na sjednici održanoj 10.12.2019. godine.

Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije kao jedan od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa, zajednica je 2 gradska društva Crvenog križa s područja županije - Slavonski Brod i Nova Gradiška.

Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije djeluje kao koordinacija dvaju gradskih društava na području županije. Djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.


Znak

Znak Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije je crveni križ na bijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. i njihovim Dopunskim protokolima , Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima, Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, te rezolucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala.


Temeljna načela

HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRANOST

Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.


NEUTRALNOST

Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST

Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.


DOBROVOLJNOST

Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

JEDINSTVO

U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.


UNIVERZALNOST

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca svjetski je pokret u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja.


Skip to content