Dobrovoljno davanje krvi


Dobrovoljno davanje krvi


U 2013. god. došlo je ponovo do reforme Hrvatskog zavoda za Transfuzijsku medicinu te su mnoge transfuzijske jedinice, pa tako i transfuzijska jedinica koja djeluje u sastavu Brodske bolnice uz Novogradišku bolnicu, prestala sa prikupljanjem krvi od dobrovoljnih darovatelja za potrebe svoje bolnice.

Tu obavezu da prikupi dovoljne količine krvi za tekuće liječenje i za rezerve za Slavonsko-brodsku i Novogradišku bolnice čije su transfuzijske jedinice prestale sa prikupljanjem krvi, preuzeo je na sebe Hrvatski zavod za Transfuzijsku medicinu iz Osijeka.

Hrvatski Crveni križ i dalje je ostao glavni čimbenik u pogledu organiziranja, promidžbe i okupljanja dobrovoljnih darovatelja krvi.
U cilju osiguranja dostatnih količina krvi Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije provodi sljedeće aktivnosti:

  • Međusobno koordiniranje između društava Crvenog križa s područja Brodsko- posavske županije,
  • Poticanje organiziranja akcija dobrovoljnog davanja krvi,
  • Poticanje vođenja i razvijanja baze podataka dobrovoljnih davatelja i broja davanja, te Izdavanje potrebnih potvrda i dodjela zahvalnica i priznanja Hrvatskog Crvenog križa,
  • poticanje na promidžbu dobrovoljnog davalaštva krvi (predavanje, izložbe, emisije i dr.),Nastojimo darovateljima pružiti maksimalno koliko možemo, odnosno do sada su se ispunjavale sve naše osnovne obveze prema darovateljima krvi, a to su:

  • svakom darovatelju dati zahvalni obrok i 2 decilitra tekućine (soka)
  • svi darovatelji su, onaj dan kada darivaju krv, osigurani od nezgode u dolasku, za vrijeme darivanja i u povratku kući.
  • održavanje svečane Skupštine - nabavka i podjela priznanja (zlatnika, srebrnjaka, diploma i drugih pratećih prigodnih darova.Na akcijama koje organiziramo, često puta, ukoliko nam mogućnosti dozvoljavaju, dajemo darovateljima i prigodan poklon (kemijske olovke, otvarače, mape za recepte i liječničku dokumentaciju sa porukama Crvenog križa) ali i druge vrednije darove.

Činjenice koje govore u prilog naših društava Crvenog križa i aktivnosti vezanih uz Dobrovoljno darivanje krvi su dugogodišnje iskustvo i znanje, mnogobrojni volonteri i dugogodišnji davaoci.

Na području koje pokriva naše društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije kod građanstva postoji svjesnost i spremnost mladih za davanje krvi. U prilog tome su i činjenice da svake godine uključujemo nove mlade darovatelje krvi.

Ono što nam ne ide u prilog i izazov s kojim se naša društva Crvenog križa, odnosno grad Slavonski Brod i Nova Gradiška, pa tako i 26 pripadajućih općina suočava je što veliki broj mladih darovatelja koje odgojimo i uopće mladih potencijalnih darovatelja odlazi trbuhom za kruhom u druga mjesta, u veće gradove. Po tome proizlazi da mi većinu mladih darovatelja odgojimo za druge gradove, primjerice Zagreb, Osijek, Split, Zadar.

Pred nama je veliki izazov kako spriječiti opadanje i podići broj i razinu stalnih darovatelja krvi, zatim očuvanje davaoca i duha davalaštva na području naše županije.

Uz činjenice koje govore u prilog naših društava Crvenog križa, potrebna su i veća materijalna ulaganja u davalaštvo, kao i beneficije za darovatelje koje će poticati dobrovoljno davalaštvo krvi.
Treba još istaknuti da su na snazi različite stimulativne mjere kojima se nastoji povećati broj dobrovoljnih davatelja krvi. Tako npr.:

  • prema Općem kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, davatelji na koje se odnose njegove odredbe, imaju pravo na jedan slobodna dana za davanje krvi;
  • prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08, čl. 14.a), žene koje su dale krv preko 25 puta i muškarci koji su dali krv preko 35 puta u potpunosti su oslobođeni plaćanja participacije za sve lijekove i zdravstvene usluge koje idu na teret Zavoda,
  • prema Pravilniku o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa, za osobe ženskog spola dodjeljuju se značke i zahvalnice za 1, 5, 10, 20 i 25 davanja krvi, za 35 zahvalnica i mali srebrni znak, za 55 zahvalnica i veliki srebrni znak priznanja, za 75 davanja krvi zahvalnica i zlatni znak priznanja dok se za osobe muškog spola dodjeljuju značke i zahvalnice za 1, 10, 20, 30 i 40 davanja krvi, za 50 zahvalnica i mali srebrni znak, za 75 zahvalnica i veliki srebrni znak priznanja, za 100 davanja krvi zahvalnica i zlatni znak priznanja.Temeljem potreba zdravstva i procjene transfuzijskih službi o krvi i krvnim pripravcima za prošlu godinu plan za društva Crvenog križa naše županije bio je 4.370 doza, a prikupljeno je 4.628 doza krvi, što je 107,14% u odnosu na zadani plana.

Darivanju krvi pristupilo je 5.015 darovatelja, te je tijekom liječničkog pregleda 452 darovatelja odbijeno.Postignuti rezultati proistekli su iz niza različitih aktivnosti i vidova prikupljanja redovnih planiranih i izvanrednih akcija darivanja krvi, koje smo provodili u gradovima, općinama, koje su pratile potrebe zdravstva.

Tijekom protekle godine ukupno smo imali 97 akcija darivanja krvi. Prema broju davanja prosjek naših društava Crvenih križeva na području naše županije u protekloj godini iznosio 2,7% davanja na 100 stanovnika i ispod je prosjeka u Republici Hrvatskoj (3,0%).

Odnos dobrovoljnih darovatelja krvi, koji su prvi puta dali krv, prema ukupnoj količini je 355 darovatelja odnosno 7,08 u odnosu na ukupan broj davanja i veći je od prosjeka ukupnog darivanja krvi.

Na osobit način 14. lipnja na području naše županije obilježen je Svjetski dan darivatelja krvi. Crveni Križ Slavonski Brod i Crveni križ Nova Gradiška na području grada i općina dijeli su promidžbeni materijal kojim se pozivaju darivatelji da se uključe u akcije darivanja krvi.

Crveni križ u Slavonskom Brodu i, a Crveni križ u Novoj Gradiški je organizirao akciju darivanja krvi.

Povodom dana Dobrovoljnih darivatelja krvi na svečanim skupštinama u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški na poseban način smo se zahvalili svim darovateljima i podijelili zaslužena priznanja za 1, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 75, 100 i 125 puta darovanu krv.

Zaslužnim višestrukim darovateljima tom prigodom darivali smo i poklone, cvijeće i druge poklone. Darovateljicama i darovateljima sa 55, 75, 100 i 125 davanja krvi gradovi i općine poklonili su ručne satove i novčane nagrade.

Za darovateljice koje su krv darovale 35 i 55 puta, te darovatelje koji su krv dali 50 i 75 puta naša županija je dodijelila Povelje Brodsko-posavske županije, a za darovatelja sa 100 i 125 darivanja i novčane nagrade.

Prijem darovatelja i podjela priznanja organizirana je i na državnoj razini za one koji su krv dali 100 i više puta. Primila ih je predsjednica Kolinda Grabar – Kitarović i uručila im priznanja „Red Danice Hrvatske“.

Skip to content