Prva pomoć


Prva pomoć


Prva pomoć predstavlja jednu od prvih aktivnosti Crvenog križa. Ubrzani tehnološki razvoj, sve brži dnevni ritam života, sve učestalije elementarne nepogode, te manifestacije na kojima je okupljen veliki broj ljudi neminovno dovode do sve češćeg ozlijeđivanja ljudi u svakodnevnom životu. Nerijetko se događa da ne samo pojedinci nego i veće skupine ljudi bivaju ozlijeđene u kratkom vremenskom periodu. Samo kontinuiranim osposobljavanjem pojedinaca i ekipa za pružanje prve pomoći zajednica će biti u mogućnosti odgovoriti i reagirati u ovakvim nepredviđenim situacijama. Odgovornost i zadaća Hrvatskog Crvenog križa, kao jednog od subjekata u lancu zaštite i spašavanja, je kontinuirana edukacija i osposobljavanje svih dobnih skupina stanovništva, a posebno mladih, za efikasno i ispravno pružanje prve pomoći.
Ova djelatnost Crvenog križa može se podijeliti na:

  • tečajeve pružanja prve pomoći za vozače (9-satni tečaj),
  • tečajeve prve pomoći na radu (20-satni tečaj),
  • osposobljavanje djece, mladih i odraslih osoba za pružanje prve pomoći (20 do 40-satni tečaj).Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu društva ima obvezu poticanja i populariziranja za osposobljavanje, organiziranje i opremanje ekipa za pružanje prve pomoći. Tako je na području Županije u prošloj godini održano:


Vrsta tečaja

Broj tečajeva

Broj polaznika

Prva pomoć za vozače

49

514

Prva pomoć zaštite na radu

17

113

Prva pomoć–priprema ekipa za Gradsko, Međužupanijsko, Državno natjecanje

23

118

Obnova znanja PP. Za povjerenike – voditelje mladih CK. Za pripreme za natjecanja

2

15

Tečaj Prve pomoći za građanstvo

2

2000

Tečaj Prve pomoći za volontere

2

42

Radionica PP za osnovne škole

44

1.307

Radionica PP za srednje škole

14

302

Radionica PP za predškolsku dob

13

344

Radionica PP za odgajatelje u vrtićima

6

247

Važnost obuke iz pružanja prve pomoći je izuzetno velika. Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije sustavno provodi aktivnosti u smislu promidžbe i poticanja edukacije, posebno mladih, vezano za ovu vještinu, jer česti su slučajevi kada pravilno pružena prva pomoć od strane laika na mjestu nezgode može spasiti život ozlijeđenoj osobi. Sve veću pozornost posvećuje se stvaranju uvjeta i poticanju na obučavanje, formiranje i opremanje ekipa koje bi bile u stanju djelovati u katastrofama i drugim masovnim nesrećama.

Posebno se radilo na animiranju koordinatora rada s mladima Crvenog križa osnovnih i srednjih škola za uključivanje djece i mladih u program obuke pružanja Prve pomoći s ciljem stjecanja znanja i vještina u pružanju Prve pomoći bolesnim i unesrećenim osobama, te za pripremu i sudjelovanje u natjecanjima Mladih Crvenog križa. Ujedno se posvetila pozornost razvijanju solidarnosti i brige za druge, kao razvijanju samozaštite i samopomoći.
Skip to content