Gradska društva


Gradsko društvo Crvenog križa
Slavonski Brod


Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod (skraćeno: GDCK Slavonski Brod, a dalje u tekstu: Društvo) je Društvo s pravnom osobnošću i djeluje na području Grada Slavonskog Broda i 16 općina: Bebrine, Brodskog Stupnika, Bukovlja, Donjih Andrijevaca, Garčina, Gornje Vrbe, Gundinaca, Klakara, Oprisavaca, Oriovca, Podcrkavlja, Sibinja, Sikirevaca, Slavonskog Šamca, Velike Kopanice i Vrpolja.

Ustrojstveni oblici Društva bez pravne osobnosti su osnovna, mjesna, područna i općinska društva Crvenog križa.

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu Hrvatskog Crvenog križa, sukladno Statutu i Planu i programu rada Društva, sukladno odlukama Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa, Skupštine i Odbora Društva, Društvo djeluje kao punopravni član Saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa, Nacionalnog društva i Zajednice udruga, društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije, na principu vertikalne povezanosti i odgovornosti.

Osnovna zadaća Društava Crvenog križa u mirnodopskim uvjetima je:

  • promicanje Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i prava djece i načela pokreta,
  • opremanje, edukacija i priprema djelatnika i volontera u miru za postizanje što veće spremnosti i osposobljenosti za djelovanje u izvanrednim situacijama, a onda i samo djelovanje u kriznim situacijama na pružanju pomoći ugroženima,
  • unapređenje zdravlja i razvijanje opće zdravstvene kulture: pružanje prve pomoći i samopomoći, promicanja zdrave prehrane, kulture življenja, dragovoljnog darivanja krvi i dr. Program se provodi održavanjem predavanja, radionica, vježbi, savjetodavnog rada, podjelom edukativnog i promidžbenog materijala i sl.
  • provođenje socijalnog programa. Program ima za cilj prikupljanje i pružanje pomoći potrebitima; pružanje materijalne pomoći u prevladavanju materijalno-egzistencijalnih teškoća, pomoć u poboljšanju zdravlja i kvalitete života, pružanje savjetodavne pomoći i sl., ali jednako tako razvija svijesti o solidarnosti i skrbi za bližnjega u nevolji, stare, bolesne i nemoćne osobe pozivanjem ljudi i dajući im priliku da čine dobra djela pomažući potrebite uključivanjem u humanitarne akcije,
  • provođenje programa rada s mladeži: osnovni cilj programa je razvijanje samosvijesti i odgovornosti kod mladih, razvijanje tolerancije i nenasilja, učenje o povijesti Crvenog križa i humanitarnim vrednotama, uključivanje u programe zajednice za opće dobro, te provođenje i drugih programa.

Adresa

Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod
A. Starčevića 13
35000 Slavonski Brod

Telefon

035 / 444 - 554

E-mail

[email protected]

Web

www.crvenikriz-sb.com.hrPodaci o udruzi

OIB

16975178877

IBAN

HR7023400091100013695 (PBZ)

Mirjana Matanović, prof.

Ravnateljica


Službenik za informiranje

 
Skip to content